Χειρουργική Χεριού

Η Χειρουργική του Χεριού αποτελεί το πεδίο της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής που ασχολείται με τη συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων και προβλημάτων που εντοπίζονται στην άκρα χείρα και γενικότερα στο άνω άκρο (κοινώς από τα ακροδάκτυλα μέχρι των ώμο), και αφορούν τραυματισμούς, λοιμώξεις και χρόνιες παθήσεις.

Νέες μέθοδοι και υλικά οστεοσύνθεσης εχουν επιτρέψει την επιτυχή αντιμετώπιση των καταγμάτων των μικρών οστών του χεριού και του καρπού.  Νέες μικροχειρουργικές τεχνικές έχουν κάνει εφικτή την αποκατάσταση μικρών νεύρων και αγγείων του χεριού.  Σύγχρονοι τρόποι χειρουργικής επανόρθωσης επέφεραν θεαματικά αποτελέσματα στη θεραπεία των τραυματικών κακώσεων των τενόντων του χεριού και γενικότερα του άνω άκρου.  Έτσι αναπτύχθηκε μια από τις πιο σύνθετες και συναρπαστικές χειρουργικές ειδικότητες που χρησιμοποιεί τεχνικές της ορθοπαιδικής, πλαστικής και γενικής χειρουργικής αλλά και της νευροχειρουργικής , μικροχειρουργικής και αγγειοχειρουργικής.  

Σήμερα, οι Χειρουργοί Χεριού έχοντας άριστη γνώση και μεγάλη εμπειρία της παθολογίας του άνω άκρου ασχολούνται συστηματικά και με τις παθήσεις του αγκώνα και του ώμου.  Οι συχνότερες επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από τους Χειρουργούς Χεριού - Άνω Άκρου είναι η οστεοσύνθεση καταγμάτων, η αποκατάσταση τενόντων και συνδέσμων, οι τενοντομεταφορές, οι οστεοτομίες, οι αρθροπλαστικές, η αρθροσκοπική αποκατάσταση παθήσεων του ώμου, αγκώνα και καρπού.