Επανορθωτική Χειρουργική

Οι επανορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλές κακώσεις, διαταραχές και συγγενείς ανωμαλίες του άνω άκρου, όπως στην άκρα χείρα, τον καρπό, το αντιβράχιο (πήχη), τον αγκώνα και τον βραχίονα. Αυτές οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν σύνθετες τεχνικές μικροχειρουργικής, μοσχευμάτων μαλακών ιστών, οστικών μοσχευμάτων, κρημνών, νευρομεταφορών και τενοντομεταφορών. 

Καταστάσεις που αντιμετωπίζονται με Επανορθωτική Χειρουργική Επέμβση Ανω Άκρου

  • Τραυματικές κακώσεις άκρας χείρας, άνω άκρου
  • Σύνδρομα από υπέρχρηση / καταπόνηση
  • Δυσκαμψία αγκώνα
  • Οστεοαρθρίτιδα
  • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
  • Τετραπληγία
  • Κακώσεις βραχιονίου πλέγματος
  • Συγγενείς ανωμαλίες
  • Αγγειακές κακώσεις