Ανάστροφη Αρθοπλαστική Ώμου σε Μαζική Ρήξη του Στροφικού Πετάλου (Reverse Shoulder Arthroplasty for Massive Cuff Tear)

15/10/2013

Άνδρας 78 ετών προσήλθε αιτιώμενος πλήρη αδυναμία ανύψωσης του δεξιού άνω άκρου.  Ο ασθενής προ 6 μηνών υπέστη εξάρθρημα του δεξιού ώμου το οποίο ανατάχθηκε και έκτοτε εμφάνισε παράλυση του δεξιού άνω άκρου.  Υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία ώμου που ανέδειξε μαζική ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου.

Λόγω της εκτεταμένης ρήξης των τενόντων, της χρονιότητας της ρήξης και της ατροφίας των μυών αποφασίστηκε και υπεβλήθη σε επιτυχημένη ανάστροφη αρθροπλαστική του δεξιού ώμου.

Ο ασθενής 4 μήνες μετεγχειρητικά ανέκτησε πλήρη κινητικότητα του δεξιού ώμου.

 

 

Ανάστροφη Αρθοπλαστική Ώμου σε Μαζική Ρήξη του Στροφικού Πετάλου (Reverse Shoulder Arthroplasty for Massive Cuff Tear) Ανάστροφη Αρθοπλαστική Ώμου σε Μαζική Ρήξη του Στροφικού Πετάλου (Reverse Shoulder Arthroplasty for Massive Cuff Tear) Ανάστροφη Αρθοπλαστική Ώμου σε Μαζική Ρήξη του Στροφικού Πετάλου (Reverse Shoulder Arthroplasty for Massive Cuff Tear)
Ανάστροφη Αρθοπλαστική Ώμου σε Μαζική Ρήξη του Στροφικού Πετάλου (Reverse Shoulder Arthroplasty for Massive Cuff Tear) Ανάστροφη Αρθοπλαστική Ώμου σε Μαζική Ρήξη του Στροφικού Πετάλου (Reverse Shoulder Arthroplasty for Massive Cuff Tear) Ανάστροφη Αρθοπλαστική Ώμου σε Μαζική Ρήξη του Στροφικού Πετάλου (Reverse Shoulder Arthroplasty for Massive Cuff Tear)